Festival plný člověčí muziky
14. - 15.6.
přírodní amfiteátr arboreta
2019
Vysoké Chvojno

Pořadatelské podmínky

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Vstupenky

Vstupenky jsou prodávány v pořadí uplatněných objednávek do naplnění kapacity hledišťě. Před zahájením předprodeje mohou být provedeny rezervace míst pro čestné hosty, reklamní partnery a sponzory.

Vstupenky lze získat následujícím způsobem:


A. ON-LINE nákupem, v předprodejním síti Ticketportal.

B. Osobně na prodejních místech sítě Ticketportal

C. Na pokladnách festivalu před začátkem festivalu v místě jeho konání.

2. Slevy

  • Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50% držitelům průkazů  ZTP/P. Doprovod držitelů průkazu ZTP/P mají vstup zdarma. Sleva 50 % bude poskutnuta všem dětem ve věku od 15. do 18. let.
  • Děti ve věku do 15 let v doprovodu rodičů (alespoń jednoho z rodičů) mají na festival vstup zdarma.

 


Slevy lze uplatnit i předprodeji. Nárok na slevu je třeba doložit příslušným dokladem, občanským průkazem, u dětí  občanským průkazem rodičů, nebo cestovním pasem, jiným průkazem.

3. Přístup na festival

Návštěvník pořadu musí respektovat pokyny pořadatelů a členů požární hlídky.

V prostorách, v nichž se festival koná, může být zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.

Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm.

Do  amfiteátru je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

Návštěvník, který svým chováním narušuje program, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného. Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít  v úvahu případnou nepřízeň počasí při volbě oblečení.

4. Všeobecná ustanovení

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

Pořadatel oslav si vyhrazuje právo změnit obsazení festivalu  či představení ´a místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.


Děkujeme Vám.